ArcDia International Oy Ltd:n osakeanti on päättynyt

ArcDian yleisöanti on päättynyt 4.9.2017. Kierros ylimerkittiin ennätyksellisesti alle vuorokaudessa. Kiitos kaikille sijoittaneille!

Kierroksella kerättyjä varoja käytetään muun muassa uusien markkinoiden avaamiseen ja Euroopan liiketoiminnan kehitykseen, ArcDian brändin tunnettuuden markkinointiin, sekä tuoteportfolion laajentamiseen.

ArcDia International Oy Ltd:n osakeanti on alkanut

ArcDia International Oy Ltd:n enintään 2.004.000 euron osakeanti on alkanut maanantaina 14.8.2017. ArcDia valmistaa, myy ja markkinoi laitteita ja testisarjoja infektiotautien diagnostiikkaan. ArcDian tavoitteena on tarjota perusterveydenhuollon- sekä erikoissairaanhoidon yksiköille kokonaisjärjestelmä akuuttien infektioiden hoitamiseen sekä piilevien infektioiden seulontaan.  www.arcdia.com

 

Mikäli haluatte osakeantiin liittyvän sijoitusmateriaalin, voitte olla yhteydessä toimistopäällikkö Ulpu Tapanaiseen (info@kansalaisrahoitus.fi / 020 335500).

 

Ukkoverkot-osakeanti on päättynyt

Ukkoverkkojen yleisöanti on päättynyt. Osakkeita merkittiin reilun 3,5 miljoonan euron edestä. Kiitos kaikille sijoittaneille!

Nyt kerätyillä varoilla tuetaan muun muassa myynnin kasvua, markkinoinnin vahvistamista, maanlaajuisen mobiilidataverkon optimointia ja kovennusta sekä vuosille 2018-2019 suunnitellun listautumisen toteuttamista.

Ukkoverkot Oy:n osakeanti on alkanut

Ukkoverkot Oy:n enintään 4.125.000 euron osakeanti on alkanut 3.5.2017. Yhtiö on vuonna 2014 perustettu digitaalisiin yhteysratkaisuihin ja -palveluihin keskittyvä, voimakkaasti kasvava dataoperaattori ja ratkaisutoimittaja. Yhtiö operoi omaa erityisesti teollisuuden, kuntien ja viranomaisten käyttöön rakennettua luotettavuutta, korkeaa käytettävyyttä ja turvallisia yhteyksiä tarjoavaa maanlaajuista 4G LTE -mobiilidataverkkoa ja useita paikallisia nopeita ”kiinteitä langattomia” yhteyksiä tarjoavia 4G LTE -verkkoja omilla luvanvaraisilla teknologianeutraaleilla 450 MHz:n ja 2.6 GHz:n operaattoritaajuuksilla. 

Yhtiö hakee osakeannin kautta rahoitusta toteutuneen myynnin ja myyntihankesalkun kotiuttamiseksi, kasvun kiihdyttämiseksi, kustannusrakenteen optimoimiseksi ja Yhtiön vuosille 2018–2019 suunnitellun listautumisen toteuttamiseksi.

Mikäli haluatte osakeantiin liittyvän sijoitusmateriaalin, voitte olla yhteydessä toimistopäällikkö Ulpu Tapanaiseen (info@kansalaisrahoitus.fi / 020 335500).

NewIconin yleisöannista uutisoitu laajasti

NewIcon Oy:n yleisöanti on päättynyt

NewIconin yleisöanti on päättynyt. Osakkeita merkittiin lähes 4,4 miljoonan euron edestä, mikä on Kansalaisrahoituksen rahoituskierrosten ennätysmäärä. Kiitos kaikille sijoittaneille.

Nyt kerätyillä varoilla tuetaan kasvusuunnitelman toteuttamista varmistamalla asiakastoimitusten edellyttämä käyttöpääoma, kansainvälisen myynti- ja huolto-organisaatioiden rakentaminen avainhenkilörekrytointeineen sekä tuotantojärjestelmän ja muun teollisen toiminnan operaatioiden tehokas skaalaaminen.

Mobidiag Oy:n 3.998.500 euron osakeanti on merkitty täysmääräisesti

Kohdeyhtiömme Mobidiag Oy:n 3.998.500 euron osakeanti on päättynyt menestyksekkäästi.

Yhtiö on menestynyt hyvin tuotekehityksessään ja on nyt siirtymässä vahvaan kaupallistamisvaiheeseen, johon liittyy isoja investointeja korkeamman kapasiteetin tuotantolinjastoihin, testien hyväksyttämiseen sekä myynti- ja markkinointiorganisaation luomiseen.

NewIcon Oy:n yleisöannissa kerätty jo yli 3,6 miljoonaa euroa

NewIconin yleisöanti käynnistyi marraskuun alussa vauhdikkaasti. Muutamassa viikossa sijoituksia kertyi yli miljoona euroa ja nyt on kerätty yli 3,6 miljoonaa euroa. Sijoituspäätöksen on tehnyt jo yli 230 sijoittajaa.

Mikäli haluatte osakeantiin liittyvän sijoitusmateriaalin, voitte olla yhteydessä toimistopäällikkö Marjaana Ervastiin (info@kansalaisrahoitus.fi / 020 335500).

Mobidiag Oy:n osakeanti on alkanut

Mobidiag Oy:n enintään 3.998.5000 euron osakeanti on alkanut 13.2.2017. Mobidiag on suomalais-ranskalainen uudenlaisten, innovatiivisten molekyylidiagnostiikkaratkaisujen kehittäjä ja kaupallistaja. Yhtiön avainkohdemarkkina on infektio- eli tartuntatautien diagnostiikka. Tuotteillaan Yhtiö tehostaa terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta ja auttaa taistelussa antibiooteille vastustuskykyisiä ”superbakteereja” vastaan. Alhaisten tuotantokustannustensa ansiosta Mobidiag pystyy tarjoamaan erittäin suurivolyymisille laboratoriomarkkinoille tehokasta teknologiaa poikkeuksellisen  kilpailukykyiseen  hintaan.

Yhtiö on menestynyt hyvin tuotekehityksessään ja on nyt siirtymässä vahvaan kaupallistamisvaiheeseen, johon liittyy isoja investointeja korkeamman kapasiteetin tuotantolinjastoihin, testien hyväksyttämiseen sekä myynti- ja markkinointiorganisaation luomiseen.

Katso myös Mobidiagin esittelyvideo täältä.

Mikäli haluatte osakeantiin liittyvän sijoitusmateriaalin, voitte olla yhteydessä toimistopäällikkö Marjaana Ervastiin (info@kansalaisrahoitus.fi / 020 335500).

NewIcon Oy:n yleisöannissa kerätty jo yli 2,8 miljoonaa euroa

NewIconin yleisöanti käynnistyi marraskuun alussa vauhdikkaasti. Muutamassa viikossa sijoituksia kertyi yli miljoona euroa ja nyt on kerätty yli 2,8 miljoonaa euroa. Sijoituspäätöksen on tehnyt jo yli 150 sijoittajaa ja kiinnostuneita yhteydenottoja on ollut satoja.

Katso myös: http://newicon.fi/articles/article/puolivali_yleisoannin_tavoitesumma_49...

Mikäli haluatte osakeantiin liittyvän sijoitusmateriaalin, voitte olla yhteydessä toimistopäällikkö Marjaana Ervastiin (info@kansalaisrahoitus.fi / 020 335500).

Ginolis Oy:n osakeanti on päättynyt

Kohdeyhtiömme Ginolis Oy:n osakeannissa merkittiin osakkeita  n. 2,2 miljoonalla eurolla.

Osakeannissa kerättävät varat käytetään pääosin tuotekehityksen ulkopuolisiin eriin, kuten erityisesti kaupallistamisen toimenpiteisiin ja voimakkaaseen kansainvälistymiseen. Ensivaiheessa osakeannilla saatavat pääomat aiotaan hyödyntää yhtiön kansainvälisen myynnin resurssien vahvistamisessa, laatu-järjestelmän käyttöönotossa, käyttöpääoman rahoittamiseksi ja yhtiössä tarvittaviin rekrytointeihin.

NewIcon Oy:n enintään 4.999.000 euron osakeanti on alkanut 7.11.

NewIcon Oy:n enintään 4.999.000 euron osakeanti on alkanut. NewIcon Oy on vuonna 2007 perustettu terveysteknologiayhtiö, joka valmistaa innovatiivisia ja kilpailukykyisiä, uuden polven lääkkeiden varastoinnin, jakelun ja annostelun automaatiojärjestelmiä globaaleille markkinoille.

Nyt kerättävillä varoilla tuetaan kasvusuunnitelman toteuttamista myös varmistamalla asiakastoimitusten edellyttämä käyttöpääoma, kansainvälisen myynti- ja huoltoorganisaatioiden rakentaminen avainhenkilörekrytointeineen sekä tuotantojärjestelmän ja muun teollisen toiminnan operaatioiden tehokas skaalaaminen.

Mikäli haluatte osakeantiin liittyvän sijoitusmateriaalin, voitte olla yhteydessä toimistopäällikkö Marjaana Ervastiin (info@kansalaisrahoitus.fi / 020 335500).

TILT Biotherapeutics Oy:n osakeanti on merkitty täysmääräisesti

Kohdeyhtiömme TILT Biotherapeutics Oy:n 2.499.000 euron osakeanti merkittiin täysimääräisesti vain kahdessa viikossa.

Yhtiö on kehittänyt uudenlaisen syöpähoitomenetelmän, jonka odotetaan mullistavan kiinteiden kasvaimien hoidon ja mahdollistavan potilaiden parantamisen. Yleisöannissa kerätyillä varoilla pyritään mahdollistamaan lääkekandidaatin ensimmäinen kliininen tutkimus (faasi I), jossa noin 20-30 potilasta hoidetaan TILT:in tuotteella.

Tosibox Oy:n osakeanti on päättynyt menestyksekkäästi

Kohdeyhtiömme Tosibox Oy:n osakeanti herätti runsaasti kiinnostusta. Osakeannissa merkittiin osakkeita reilulla 2,3 miljoonalla eurolla.

Yhtiön osakeannissa kerätyt varat aiotaan käyttää kansainvälisen kasvun vaatimiin investointeihin, tuotekehitykseen sekä kansainvälisen markkinoinnin lisäämiseen.

TILT Biotherapeutics Oy:n enintään 2.499.000 euron osakeanti on alkanut tänään

TILT Biotherapeutics Oy on vuonna 2013 perustettu helsinkiläinen syöpähoitoihin keskittynyt lääketieteellinen tutkimus- ja kehitysyhtiö. Yhtiö on kehittänyt uudenlaisen syöpähoitomenetelmän, jonka odotetaan mullistavan kiinteiden kasvaimien hoidon ja mahdollistavan potilaiden parantamisen.

TILT:in hoito perustuu menetelmään, jossa ihmisen omaa immuunipuolustusta tehostetaan ja se valjastetaan tuhoamaan syöpäsoluja. Tällä t-soluterapialla on jo pystytty parantamaan verisyöpää sairastavia henkilöitä. Kuitenkin yli 90% syövistä on kiinteän kasvaimen syöpiä, joten lääkeyhtiöiden tavoitteena on ollut löytää mahdollisuus ulottaa t-soluterapia myös niihin syöpätyyppeihin. TILT tarjoaa tähän ratkaisun: Yhtiön innovaatiolla, geenimuokattujen onkolyyttisten virusten avulla, onnistutaan muokkaamaan kiinteää kasvainta ja sen kasvuympäristöä siten, että t-soluterapia toimii.

Osakeannilla haetaan nyt varoja kliinisten tutkimusten (faasi I) käynnistämiseen TILT:in ensimmäisellä tuotteella (TILT-123).

Osakeannissa sijoittajilla on mahdollisuus merkitä Yhtiön osakkeita samoilla ehdoilla kuin samanaikaisesti meneillä olevassa private placement -osakeannissa. Kyseisessä private placement -annissa Lifeline Ventures sijoittaa Yhtiöön lisää 400.000 euroa.

Mikäli haluat lisätietoja, ole yhteydessä toimistopäällikkö Marjaana Ervastiin 020 335500.

Ginolis Oy:n yleisöanti on alkanut

Ginolis Oy:n enintään 2.499.000 euron osakeanti on alkanut 13.6.2016.

Ginolis Oy on vuonna 2010 perustettu oululainen high tech –yritys, jonka kehittämä desktop robotti –teknologia uudistaa terveydenhuollon tarvitsemien kertakäyttötuotteiden valmistuksen sekä diagnostisten laboratoriotestien automaattisen suorittamisen. Yhtiön tuotteet ovat korkeatasoisen automaation ja nesteannostelun ratkaisuja, joita käytetään lääketieteen kulutustarvikkeiden tuotannossa ja käsittelyssä. Yhtiö on ensimmäisiä toimijoita, jotka tuovat tämän kuluttajaelektroniikassa kehitetyn tuotanto-osaamisen lääketieteellisen teknologian käyttöön.

Ginolis Oy:n liiketoiminnan kasvu on ollut poikkeuksellisen nopeaa. Yhtiö aloitti operatiivisen toimintansa vuonna 2011 ja liikevaihto sekä muut tuotot vuonna 2015 oli yhteensä 5,8M€.

Mikäli haluat lisätietoja, ole yhteydessä toimistopäällikkö Marjaana Ervastiin 020 335500

Tosibox Oy:n yleisöanti on alkanut

Tosibox Oy:n enintään 2.498.937,10 euron osakeanti on alkanut 26.4.2016.

Tosibox Oy on Oulussa vuonna 2011 perustettu tietotekniikka- ja ohjelmistoalan yritys. Yhtiön liiketoiminta keskittyy etäyhteysteknologioiden kehittämiseen, joiden avulla toisistaan erillään olevat laitteet pystytään yhdistämään toisiinsa älykkäästi, turvallisesti ja nopeasti. Yhtiön kehittämä ja patentoima etäyhteysteknologia on markkinoilla uniikki, koska se ei ole pilvipalveluyhteys, eli teknologian avulla muodostettu etäyhteys ei kierrä pilvipalvelun kautta. Tämä erottaa Tosiboxin kaikista kilpailijoistaan ja tekee luodusta yhteydestä äärimmäisen tietoturvallisen.

Mikäli haluat lisätietoja, ole yhteydessä toimistopäällikkö Marjaana Ervastiin 020 335500